S? Z NAMI W 2020
Ponad

6000

zwiedzaj?cych
Powierzchnia wystawiennicza to

8000

metrów kwadratowych
Niemal

150

wystawców
Prawie

150

godzin wydarzeń towarzysz?cych
JAK OSI?GN?? SUKCES? PORADNIK WYSTAWCY
PATRONAT
AIG
Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy
PATRONAT HONOROWY
RIG
Izba Rzemie?lnicza oraz Ma?ej i ?redniej Przedsi?biorczo?ci w Katowicach
WSPó?PRACA
Toyota Katowice BW
Lexus Katowice BW
MasLove BW
Victoria Arduino
Bean Brothers
Golden Fruit
Piekarnia Barański
Aromitalia
AIG
Limoni
Bruno
PATRONAT MEDIALNY
Poradnik Restauratora
Kuchnia
Szef Kuchni
?l?ski Biznes slaskibiznes.pl
Papaja
Salon Czekolady
W Piekarni W cukierni
Katalog Piekarnicze Cukiernicze Technologie
Cukiernictwo i Piekarstwo
Bake&Sweet
Mistrz Dekoracji
Mistrz Bran?y
Przegl?d Piekarski i Cukierniczy
Kuchnia +