Dlaczego my?

– ponad 6 tysi?cy odwiedzaj?cych imprez?
– ponad 120 firm z ca?ej Europy na 8 tysi?cach metrów kwadratowych
– innowacje z bran?y piekarniczej, cukierniczej i lodziarskiej
– organizujemy pokazy i warsztaty
– dzi?ki konkursowi wy?aniamy i pokazujemy najlepsze produkty oraz najnowocze?niejsze urz?dzenia i komponenty z ka?dej z bran?.
?wietna lokalizacja: Katowice s? idealnym punktem ??cz?cym Europ? Wschodni? z Zachodni?. Posiadaj? znakomite po??czenia autostradowe z Czechami, S?owacj?, Niemcami i Ukrain?.

Kto jest wystawc??
Producenci maszyn i urz?dzeń dla przemys?ów
 • piekarniczego
 • cukierniczego
 • lodziarskiego
Przedstawiciele firm zajmuj?cych si? produkcj? i sprzeda??
 • surowców
 • produktów
 • pó?produktów? wykorzystywanych w produkcji pieczywa, ciast i lodów
 • spó?dzielnie mleczarskie
 • stowarzyszenia bran?owe
 • izby rzemie?lnicze
 • cechy rzemios?
 • opiniotwórcze media bran?owe
Firmy prezentuj?ce nowoczesne rozwi?zania dla
 • gastronomii
 • barów
 • pubów
 • kawiarni
 • restauracji
 • hotelarstwa
Producenci i dystrybutorzy
 • alkoholi oraz sprz?tu i akcesoriów alkoholowych
 • wyposa?enia, maszyn, przyborów, sprz?tu i umeblowania infrastruktury kuchennej zaplecza i obiektów restauracyjno-kawiarnianych
 • artyku?ów spo?ywczych
 • napojów
 • sprz?tu dla baristów
SweetTARGI profil odwiedzaj?cych

SweetTARG odwiedzaj?cy to w?a?ciciele, przedstawiciele i? handlowcy:

 • piekarni
 • lodziarni
 • kawiarni
 • pubów
 • klubów
 • cukierni
 • barów
 • hoteli
 • restauracji
 • pensjonatów
 • fast-food’ów
 • sieci handlowych
 • firm cateringowych
 • sklepików – ma?ej gastronomii?
 • organizacji i zrzeszeń
 • szkó? profilowanych