Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie umowy, czyli przes?anie podpisanej UMOWY ZG?OSZENIA UDZIA?U.

Do pobrania
Umowa zg?oszenia udzia?u i regulamin targów
Oferta Reklamy Dodatkowej
Poradnik Wystawcy
Winieta Sweettargi (.jpg, .png)
Salon Czekolady
Informacje o spedytorach
Informacje o firmach wykonuj?cych podwieszenia